1. 1.
  rönesans öncesi avrupa'da egemen olan ve her şeyi din kurallarına göre açıklamaya çalışan, insan aklının yaratıcılığını reddeden dogmatik düşünce.
  8 ... pyndemonium
 2. 2.
  klasisizm'e tam ters yönde giden giden,papazların zengin olmuş olmalarına sebep olan aptalcı düşünce sistemi.

  yazarın notu: klasisizm'in rakibi aslında romantizmdir. fakat skolastik düşünce de akılcılığı günah gibi göstermesi,doğaüstü olaylarla ve duygusal sömürülerle hareket ettiğinden bazı yönleriyle romantizme benzer.
  3 ... selmagezinir
 3. 3.
  inanç ve bilgiyi kiliseyle özellikle aristotales in bilimsel sistemiyle uyumla birleştirmeye çalışan orta çağ felsefesi.
  2 ... kunefe
 4. 4.
  evlenmiş kimselerin birbirlerine karşı duygusal anlamda bir şeyler hissetmesinin günah olduğu ortaya atılmıştır bu düşünceyle..
  4 ... tenar
 5. 5.
  uzatmayalım hanımlar -beyler lastik gibi. sen de aziz augustinus huzur içinde uyu(!)
  1 -2 ... sayeban
 6. 6.
  ortaçağ avrupasında kilisenin de etkisiyle hakim olan yeniliğe kapalı baskıcı bir düşünce sistemi olarak gelişmiş düşüncedir.

  her şeyin en doğrusunun kilise ekolünce dini kurallar ışığında kararlaştırılacağını benimser.

  ortaçağ karanlığı denilen durum bu düşünce sisteminin hakimiyeti altındaki avrupada ortaya çıkmış, bilimin ve sanatın gelişimini engellemiştir.

  bu dönemde bilim ve sanatla ilgilenenlere cadı ve büyücü gözü ile bakılmış bunlara şeytan sıfatı bile yakıştırılmıştır.

  engizisyon adı verilen mahkemelerde yargılanan onlarca aydın skolastik düşünce kurbanıdır.

  yalnız unutulmaması gereken bir şey baskıcı sistemlerin her ne olursa olsun varlıklarını sonsuza dek sürdüremeyeceği ve elbet karşısında bir karşı güç bulacağıdır.

  bu düşünce sisteminin hakim olduğu ortamda gelişen reform ve rönesans hareketleri skolastik düşüncenin dogmalığından avrupanın kurtuluşunda etkili olmuştur.
  bir nevi antitezi oluşan skolastik düşünce tezliğini yitirerek ortadan kaybolmuş ve yeni çağ ile kilisenin de toplum yaşamındaki etkileri olabildiğince azalmıştır.

  günümüzde avrupa kıtası demokrasi, laiklik, eşitlik gibi kavramların ve sanatın beşiği olarak görülüyorsa bu durumunu skolastik düşünce ile olan savaşını kazanmasına ve dogmatizm kurbanı olmamasına borçludur.
  unutulmamalı ki düşüncelerin özgürce yeşerdiği topraklar güneş tarafından aydınlatılır..
  3 ... otherside87
 7. 7.
  Bilimsel düşünce ve akılcı düşünceyi reddeden her şeyi dine dayandırarak açıklayan eleştiriyi kabul etmeyen orta çağ avrupasının düşünce yapısıdır.
  3 ... dabbescobar
 8. 8.
  teokrasi ile yönetilmiş ülkelerde ortaya çıkan durumdur.
  2 ... price
 9. 9.
  genel olarak ortaya çıkışı aristo'nun düşüncelerinin hıristiyan düşünceyle sentezi sonucu ortaya çıkmış düşüncedir. lakin ibn meymun, ibn-i sina ve gazali'nin de skolastik düşüncede büyük izleri vardır.
  2 ... misafirpervert
 10. 10.
  skolastik düşünme deyince aklıma hep beyin jimnastiği gelir.

  skolastik denk midir jimnastiğe?

  matematik dersinde bunu sorgulamışlığım var.
  -2 ... bytslk