1. 1.
  sizoid kişilik bozukluğu hastalığı olan kişi, hayatı boyunca sosyal çekingenlik gösterir. insanlarla olan ilişkilerinde donuk, kısıtlı, içe dönük, tuhaf, kapalı, izole ve yalnızdırlar. yakın ilişkilere girmez ve girmekten zevk almazlar. genellikle gün içerisinde tek bir konuya sabitlenir ve o konuya dışında başka hiçbir etkinliğe katılmaz. herhangi bir arkadaşı yoktur ve olmasını da istemezler. cinsel etkinlikleri yok veya yok denecek kadar azdır. övülmekten ve yerilmekten etkilenmez. duygusal tepkisizlik, soğukluk, ilgisizlik, tekdüze duygulanım, yaşamdan kopukluk hakimdir. sessiz, uzak, güncellikten habersiz, kimseyle yarışmayan, pasif kişilikleri vardır. kendileriyle ilgili projelerden çok, evren, din, felsefe, açlık, astronomi, zooloji... gibi konularda tuhaf projeler üretirler.

  Not: alıntı
  5 ... trablus
 2. 2.
  Aşağıdaki belirtilerden en az dördünün varlığı ile genç erişkinlik döneminde başlayan , devamlı suretle kendini belli eden toplumsal ilişkilerden kopma ve kalabalık ortamlarda kısıtlı bir duygu ifadesinin olduğu bir kişilik sorunudur:

  1-Ailenin bir üyesi gibi davranamama, yakın ilişkiye girmeme ya da girmekten zevk almama, 1-2 kişiden fazla yakın ilişkileri yoktur.
  2-Çoğunlukla tek bir etkinlikle uğraşmayı yeğlerler
  3-Başkalarıyla cinsel deneyim yasamaya ilgi ya yoktur ya da çok azdır
  4-Genelde aktivitelerden zevk almaz , alsa bile çok az etkinlikten zevk alır
  5-Birinci derece akrabaları haricinde yakın arkadaşları ya da sırlarını paylaştıkları dostları yoktur
  6-Başkalarının kendilerine yönelttikleri övgü ya da eleştirilere karsı ilgisiz görünürler
  7-Duygusal olarak soğuk, uzak, monoton bir duygulanım gösterirler. Sıcaklık ve sevecenlik hissi uyandırmazlar.

  Bu grup kişiliğin asal özelliği sosyal ilişkilerden uzaklaşma ve başkaları ile birlikteyken duygu ifadelerindeki kısıtlılığıdır. Kendi baslarına vakit geçirmeyi tercih ederler.

  Başkaları ile irtibat gerektirmeyen tek bir uğraş ya da etkinlikle uğraşırlar (bilgisayar, matematik oyunları, astronomi, bulmacalar,yap-boz oyunları,pul koleksiyonu gibi soyut,mekanik islerle uğraşırlar. Sosyal hayatin gerektirdiği bazı durumlara beklenen uygun karşılıkları veremezler.

  Toplumsal becerilerden uzak, içine kapanık kişiler olarak yasarlar. Karsılaşmalar esnasında gülümseme, tokalaşma, basla selamlama gibi davranışlar nadirdir.Üzerlerine gidilip, kışkırtılsalar bile öfke ve gerginliklerini göstermekte güçlük çekerler. Hayatları amaçsız, rüzgarda sürüklenen bir yaprak gibi görünebilir.Genellikle evlenmezler.Ailelerine bağımlı olarak hayatlarını sürdürebilirler. Yoğun stres altında çok kısa sure ile psikotik bir donem yasayabilirler.

  Görülme oranı:

  Genel nüfusun %0.5-7 'sinde bulunmaktadır.Erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülmektedir.

  Rahatsızlığın oluşma sebepleri:

  Erken çocukluk döneminde soğuk, ihmalkar, tatmin edici olmayan ilişkiler yasayan çocuklarda ileri dönemlerde ilişki ve kişiler arası bağlantıların önemli ya da gerekli olmadığı seklinde bir düşünce tarzı gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

  Eşlik edebilen psikiyatrik bozukluklar:

  -Majör depresyon
  -Distimi
  -Sosyal fobi
  -Agorafobi
  -Kişilik bozuklukları (sizotipal, paranoid, çekingen k.b. ile)

  Çocukluk cağında görünümü:

  Yalnız başınalık, benzer yastakilerle arkadaşlığında bozukluk, derslerinde düşüklük ile belirebilir.

  Tedavi:

  Kişilerin kendileri nadiren başvurmaktadırlar. Genellikle yakınları tarafından tedaviye getirmektedirler. Bireysel terapi yanında grup terapilerinden de yararlanabilirler.

  (kaynak: http://www.psikiyatrist.net)
  2 ... meister writer
 3. 3.
  sosyal ilişki içinde olmak istemez birey. bundan dolayı yengece benzetilebilirler; çünkü içe dönük
  yaşarlar. sanatsal ve entellektüel uğraşlara düşkünler diyebiliriz.
  ancak daha çok bireysel aktivitelerle ilgilenir ve başarıları bu
  yöndedir. kendilerine yakınlık gösterenlere soğuk ve itici davranarak kendilerinden uzak tutmayı başarırlar.
  seksüel deneyimlerde yoksunluk kriterlerden yalnız biri. çevreye yönelik kopukluk, soğukluk, yalnız olmayı seçme bunlara eklenir.
  3 ... ess ess
 4. 4.
  $izoit bir saat, metafor olarak, atilla ilhan tarafından kullanılmı$tır, muhbir adlı $iirde.
  1 ... speedygonzales
 5. 5.
  Hayatım da gördüğüm en rezil, en kepaze, en iğrenç esprilerden birini patlatmış yazardır.

  Yazadur doğru yoldasın.
  3 ... kalabaligagirenhindi
 6. 6.
  Saygısız ve ne dediğini bilmeyen yazar. Zall'a havale ediyorum
  3 ... kasvetlihava
 7. 7.
  (bkz: çarpılması muhtemel yazarlar)
  4 ... matej mitrovic
 8. 8.
  Şizofrenik olsaydı entry-nick uyumu diyecektim.

  Bkz: (#35869124)
  2 ... golgebeyi
 9. 9.
  on birinci nesil silik.
  ... jimmy tudeski