1. 1.
    amına bile kor. uzat.
    2 ... kaybolan nuhun penasi
  2. 2.
    Saçını uzatmayan bizden değildir.
    ... ciklet kizilok