bugün

siyasi partilerin kurulmalarını, teşkilatlanmalarını, faaliyetlerini, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını, mal edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsayan 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı kanundur. en son, 12.8.1999 tarihli ve 4445 sayılı kanunla bazı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. on kısımdan oluşmaktadır... bunlar;

birinci kısım; genel esaslar
ikinci kısım; siyasi partilerin teşkilatlanması (dokuz bölümden oluşur)
üçüncü kısım; mali hükümler (beş bölümden oluşur)
dördüncü kısım; siyasi Partilerle ilgili yasaklar (dört bölümden oluşur)
beşinci kısım; siyasi partilerin kapatılması
altıncı kısım; siyasi partilerin kapanması
yedinci kısım; ceza hükümleri
sekizinci kısım; çeşitli hükümler
dokuzuncu kısım; geçizi hükümler
onuncu kısım; yürürlük ve yürütme

daha fazla bilgi için; http://www.hukuki.net/kanun/2820.15.text.asp
TÜRKiYE CUMHURiYETiNiN YÜRÜRLÜKTE OLAN BiR KANUNU.
dtp nin pek uymadığı kanun...
milletten alınan çeşitli vergilerle oluşan bütçeden, yardım alarak milleti yönetmeye talip olan siyasi partiler için hazırlanmış kanundur. bu kanunu hazırlayan siyasi partilerdir! yüzde on barajının altın da olan siysi partilere de para yardımı yapılması gündemdedir.
eğer türkiye'de bazı şeylerin sorunu demokrasi eksikliği ve bu sorunların çözümü daha fazla demokrasi ise* herşeyden evvela değişmesi gereken kanun, siyasi partileri genel başkanın iki dudağı arasına bırakan bu kanundur.

ancak değişmesi pek mümkün görünmüyor. zira bunu dillendiren bile yok. olmaması da normal, çünkü bu yasadan şikayet eden yegane kesim parti içi muhalefet olur her zaman. o muhalif hareket eskaza parti liderliğini ele geçirirse, bu sefer bu yasadan duyduğu rahatsızlığı unutmaya, verdiği imkanlarla yepyeni bir parti kadrosu kurmaya başlar.

bu yüzden yasayı değiştirebilecek olanlar dışında herkesin şikayetçi olduğu bu yasa, yasayı değiştirebileceklerin işine yaradığı için değişmeden kalır.
"bir siyasi parti genel başkanı en fazla 3 dönem genel başkanlık yapabilir" ve "bir kişi en fazla 3 dönem milletvekili olabilir" maddelerinin ivedilikle eklenmesi gereken kanunlar bütünüdür.

yarrak gibi muhalefet istemiyoruz artık bu ülkede.
(bkz: 10 seçim kaybedip yüzsüzce genel başkanlık yapmak)
(bkz: 6 seçim kaybedip yüzsüzce genel başkanlık yapmak)
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.