1. 1.
    iç göç sonucunda, tarihsel ve kültürel anlamda politize olmuş şehirlere geçiş yapan kitleleri etkileyen süreçlerdir. eski şehrinde yalnızca desteklediği ve arada bir iştirak ettiği parti örgütlerine, yeni şehrindeki şartlardan dolayı daha sık gitmeye başlayan katılımcı bireylerin varlığından söz edebilmek mümkündür. türkiye den örnek verilecek olursa, batı illerinden doğu illerine eğitim, askerlik, iş gibi nedenlerle sarkan apolitik ve ya siyasi koşullara kendini adapte edişi pasiflik arz eden bireyler, yeni mekanlarında kendilerini sürecin içine atma niyeti taşıyıp siyaset sahasında koşturmaya, en azından aidiyet sergilediği partinin organizasyonlarında boy göstermeye başlayabilmektedirler. mesela, denizli den diyarbakır a eğitim amaçlı giden sağ eğilimli genç seçmenin, bdp nin etkinlik alanının kısıtlanması isteğiyle bireyselliğini bir bütüne aktarması ve siyasi katılıma dair geldiği yerdeki çekinceli tutumlarını bir kenara bırakması gibi.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo