1. 1.
    komşuluk, akrabalık ilişkilerinin açığa çıktığı, eğitim ve ya mesleki gayelerle girilen ikinci sosyalleşme ortamlarında edinilen kazanımların siyasi katılım sürecine olan etkisidir. sosyoekonomik ve sosyokültürel şartların getirdiği basınçtan sıyrılma amacıyla, arkadaşlık ortamı içinde çalışma, aitlik sergileme, aktif olma niyeti taşıma gibi isteklerini bir partinin siyasi organizasyonuna taşıyan seçmen kitleleri, sosyalleşmenin getirdiği dinamizmi siyasi tercihleri doğrultusunda sergileme yoluna gidebilmektedirler. bu noktada ağırlıklı olarak gençlik ve kadın kollarının yer tuttuğu ifade edilebilir.
    1 ... katalonyadankatalanjaponkatalo