1. 1.
    bilinçli seçmen sayısının seyrekleştiği batı harici topraklarda sürece katılımda bulunanlar için yoğun heyecanlar barındıran anlam. liderle kurduğu psikodinamik bağları ırk, etnisite, cinsiyet, inanç sistemi üzerinden sağlamlaştıran zaaflı seçmenler, koşulsuz bağlı oldukları liderlerin negatif yön ve tutumlarını normalleştirme yoluna gitmekte ve sosyal kimliğinin içeriğine göre hareket edilmesinden hoşnut olabilmektedirler. kült haline getirilen liderin kişilik ve karakterinin yanında tavır ve üslupları da bu sürecin yönetiminde rol oynamaktadır. liderin yasaklandığı siyasi sisteme duyulan öfke, mağdurun yanında olma pratiğinin devreye girmesi anlarında hafızalarda yer edinen güven gibi ebedi lider tercihini kuvvetlendiren parametreler de sayılabilmektedir.
    -1 ... katalonyadankatalanjaponkatalo
  2. 2.
    siyasi katılımı, anüsün kenarına kıl olarak yerleşme isteğiyle ifade eden kitlenin anlamsızlığıyla mütenasip anlamdır.
    ... zarbut