1. 1.
    doğru bir yargıdır. siyaset boş işler adamlarına aittir. boş işlerle uğraşanlar embesildir.
    1 ... fastest man alive