1. 1.
    Yapanlar kendi taraftarları ise hiçbir sorun barındırmayan eylemdir.
    Kuran islam'ına göre tecavüzün her türlüsü ağır bir suç iken; siyasal islam'a göre taraftarlarının yaptığı her türlü canilik normal görülebilir, bir sebebe bağlanabilir.
    7 ... alkolik oldum