1. 1.
    Siyah jartiyer giyer.
    -1 ... hakan yavas