1. 1.
    Kendini ya kovboy sanıyordur ya da zevksiz alagavatın tekidir.
    ... vexillarius of theodopolis