1. 1.
    birlikte sonsuza kadar eğlenecek tiplerdir. sisifos atar şakirt getirir kayayı.
    ... erectof