1. .
    araştırmacı belirli teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurabilir. sistematik gözlem test, anket gibi tekniklerin kullanıldığı gözlemdir.
    1 ... unique270