1. .
    Birinci Dünya savaşından sonra ortaya çıkan ingiliz freudyen tarihçi.
    birinci ve ikinci dünya savaşı sonrasında aydınlanmanın* insanın mutluluğa doğru ilerleyeceğini hesaplayan akılcı dünya görüşü oldukça darbe almıştır.* bu sebeple pozitivist görüşlerin alternatifleri sunulmaya çalışılmıştır. bu döenmde, aydınlanmanın ilerlemeci / bilimci görüşlerine karşıt fikirleri olan en önemli sima namier'dir * *
    namier, 1950'ler ve 1960'larda ingiliz tarihçileri üzerinde çok etkili olmuştur .ingiliz entelektüellerinin pragmatizmine uygun düşen bir yaklaşımla düşüncelere ve ideolojilere güvenmemiştir. geçmişin incelenmesinin eskiden olduğundan daha sağlam bir temele dayanmasının leopold von Ranke değil de Freud'un yerleştirdiği ilkeler sayesinde olacağını düşünmüş, Freudcu görüşlerin bir sonucu olarak insanların yaptıklarını yapmaya iten şeylerin esas itibari ile ideolojiler ya da inançlardan çok kişisel güdüler olduğunu savunmuştur.
    1 ... nest