1. 1.
    olasi bir musluman ilim adamı bulusudur.
    ... erectof