1. .
    sıkılgan,utangaç anlamlarına gelmektedir.
    ... akrep