1. 1.
    acilen oluşturulması gereken köprüdür.
    ... the way i am