1. 1.
    simge sağın olup da simge solun olmaması
    3 -1 ... be happy yine yine yeniden