bugün

elbetteki gündemi değiştirmektir.

yolsuzluk, kayıp milyon dolarlar, başbakan, oğlu, kayınbiraderi, kızı, eniştesi tüm ailecek yapılan hırsızlık gündemini değiştirmek ve unutturmaktır.

recmdaşlarla beraber unutmayacak, unutturmayacağız!

bu çürümüş düzen değişecek!!!