1. 1.
    Bence tahrik edici bir eylemdir. Çekingen bir kız.
    ... tenete