1. 1.
  Kürt entelektüeli Orhan Miroğlu'nun Kürt sorunu üzerine yazdığı 2011 tarihli kitap.
  silahları gömmek

  - Kitapta, Öcalan ve Mandela’nın aslında birbirlerine neden hiç benzemedikleri anlatılıyor.
  (‘Öcalan, bir anlamda Mandela olma şansını daha Bekaa’dayken kaybetmiş bir siyasi liderdi’ diyor yazar.)

  - Terör nedeniyle dünyanın PKK’ya gösterdiği hoşgörü ya da sempatinin kaybedilmiş olması önemseniyor.

  - Neden artık terörden vazgeçilmesi gerektiğine dair tezler oluşturuluyor.

  - imralı'daki için müzakere süreçlerinin iki safhadan geçtiği iddia ediliyor. ilk safhada kontrol tamamen askerlerin elindeydi. Öcalan’ın imralı’ya getirilmesinden sonra askerlerin gerçekleştirdiği görüşmeler barışı ve siyasi bir çözümü öngörmekten çok, savaşı kabul edilebilir sınırlarda tutmayı, hatta kızıştırmayı hedefliyordu. Öcalan da siyasi iktidarı ciddiye almadığı için, askerlerle iletişim yolunu kullandı; onları dinledi ve neredeyse onların dümensuyunda gitti.
  Sonra Ergenekon meselesi çıkıp AKP askeri sindirince, 2008 gibi, Öcalan sivil iktidarla diyaloğa ikna oluyor.

  Ha tabii, bazı aklı havadakiler, bir adam PKK'yı eleştirmişse, Kürt milliyetçisi değil, bizdendir gibi bir avarellik gösteriyorlar.

  Hayır...

  Orhan Miroğlu da bir Kürt oğlu Kürt olarak milliyetçi; ama ayrılsak mı yoksa eşit koşullarda beraber mi olsak konusunda kafasının net olmadığı hissediliyor.

  Miroğlu kitabında asıl olarak, PKK'nın Kürt aydınlarına karşı, astığım astık kestiğim kestik tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ve silahları gömün de silahsız mücadele edebilelim; bir de bırakın herkes fikrini söylesin konusunda ısrarcı oluyor.
  http://www.dr.com.tr/kita...ika-/urunno=0000000383535
  -2 ... ford prefect