1. 1.
    bir zamanlar sözlüğün mottolarından biri olan cümledir.
    ... lets write2