1. 1.
    iğrenç görüntü veren karıdır. Arkasını dönüp yapsın.
    -1 ... knight of jerusalem