1. 1.
    içinde bulunduğum durumdur.
    2 ... he gulum he he de gitsin