1. 1.
    onun sağlığını düşünmektir.
    ... vedat minor combo