1. 1.
    iğrenç ötesi yaratıktir. vallahi billahi.
    ... erectof