bugün

herkese payına düşen neyse o verilir anlamında bir deyiştir....
insanın canının sezar salata çekmesinden başka bir halta yaramayan özdeyiş.

istiyorum lan ben bunu, açım ulan.
(bkz: arda nın 10 numarayı alması ve kaptan olması).
murat murathanoğlu'nun en sık kullandığı repliklerden biri.
(bkz: esasında)
rivayete göre;
hz. isa dönemi yahudiyesinde, roma egemenliğine karşı yahudiler' in başkaldırmasından sonra, roma' ya vergi ödenmemesi gerektiğini düşünen yahudilerden biri; mesih kabul ettikleri isa' ya şu soruyu sorar:

- ey isa ! bize bu kadar zulüm yapan roma'ya vergi vermememiz gerekir değil mi ?

hz. isa bir bozuk para ister. ( dolaşımda ki para roma sikkeleri olduğu için paraların üstünde sezar' ın resmi vardır.)

+ bu sikke' nin üstünde ki resim kimin ? diye sorar.
yahudilerden biri:

- sezar'ın resmi.
der.

hz isa ise:

+ o zaman sezar'ın hakkını, sezar' a veriniz.
der.


rivayete göre; deyimin kökeni budur.
akıllara durgunluk veren bir isa mesih özdeyişdir.

o gün ilk taşı günahsız olanınız atsın sözünde olduğu gibi, müslüman ahalinin dilindendir, ancak bu söz anonim olarak bilinir ve deyimin çıkış noktası kişi pek anılmaz.

isa peygamber yeruşalim'e geldiğinde, bir yahudi ibadethanesi yanında kendisi gibi yahudilere öğütler veriyordu.

tam o sırada, 2 ferisi isa'nın yanına geldiler ve;

"sen ki liderimiz, kralımız olduğundan dem vuruyorsun, söylesene bize: sezar'a vergi ödemek töremizde geçiyor mu?" diyerek, isa'yı müşkül durumda bırakmak maksatlı bir soru yöneltirler.

kıvrak, parlak ve dahiane mentaliteli isa;

"bana 2 dinar getirin" der. kendisine 2 sikke roma dinarı verilir.

isa dinarları kaldırır hem halka, hem 2 çapulcu ferisiye gösteriri:

"üzerinde kimin resmi var?" diye sorar. herkes hep bir ağızdan, "sezarın" derler.

isa da: "o halde, sezarın hakkını sezara, tanrı'nın hakkını tanrıya verin!!" der.
--spoiler--
görsel

--spoiler--
''tanrının hakkı tanrıya''diye devam edendir.
ve bu söz üzerine bitti isa ve getirdiği ezilmişler için eşitlikçi olan dini. oysaki bir baş kaldırıştı isa, düzene o da uydu.
Ferisliler isa’yı, kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular

ve sordular söyle bize, sence Sezar’a vergi vermek Kutsal Yasa’ya uygun mu, değil mi
dediler.

isa onların kötü niyetlerini bildiğinden, Ey ikiyüzlüler dedi. Beni neden deniyorsunuz?

Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana! O’na bir dinar getirdiler.

isa, Bu resim, bu yazı kimin?” diye sordu.

Sezar’ın dediler.

O zaman isa, Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin” dedi.

Bu sözleri duyunca şaştılar, isa’yı bırakıp gittiler.
tarihe geçmiş efsane bir Isa Mesih söylemi.
Sezarin hoşlandığı adam olan hakkı'nin da Sezara meyillenmesi gerektiğini ifade eden deyimdir.
Aslında tam hali "sezar'in hakkını sezara, tanrının hakkını tanrıya verin" dir.
bu sözün altinda yatan metafori sudur; kullandiginiz paranın üzerinde sezar'in resmi vardır, bu yüzden sezar'a vergi vermekle yukumlusunuz. Sizin uzerinizde de tanri'nin nefesi vardır; bedeniniz emanettir. bu yüzden o'na olan ibadetleri yerine getirmekle mükellefsiniz...
(bkz: vurdu gol oldu)
Neden sezara?
Sezercik piç mi.