1. 1.
    yetiştirilme koşulları olabilir, etrafında idol olarak gördüğü tipler olabilir. haa diyebilirsiniz ki kevın filmini açıkla o zaman... işte tüm maddeler ve olasılıklar bir yana o kişinin ruhu bu şekildedir denilebilir bu seferde. varoluşu bu kavramlar üzerine inşa edilmiştir.
    ... alphonse lavallee