1. 1.
  sevgiliye matuf lakin doğrudan kendisine yönelemeyen sözlerdir.

  Bir güzel şûha dedim: iki gözün sürmelidir
  Dedi: Billahi seni Hind'e kadar sürmelidir
  Dedim: Ey mehlikâ bir gece al bezme beni
  Dedi: Beyhude yorulma kapılar sürmelidir
  Dedim: O hâl-i siyehler ne beladır câna
  Dedi: Bir tanesine yüz sene çift sürmelidir
  Dedim: Ebrularının yayına kurban olayım
  Dedi: Bak Lütfî kıyarım cânına sürmelidir
  ... asi