1. 1.
    üniversite demek her yana 360 derece bakarken bile derslerle başedebilmek demektir.
    ... monk of monkmountain