1. 1.
    şans eseri sevgili olunan kıza karşı boş olmamak, az da olsa biraz his beslemek durumudur. er kişi ne kadar zoraki bir ilişkide de olsa zaman geçtikçe alışmak ve sevgili olduğu kıza bağlanmaya meyil ettiği için gerçekleşir.
    -1 ... latte addict