1. .
    senin bütün kaynaklarını sömüreceğim dercesine bakmaktır.
    2 ... klimandjaro