1. 1.
    kerpeden kullanan kızdır.
    ... salvatoreadamo