1. 1.
    dolaylı eylemlerle birlikte iki parmağının arasına kişinin kendi baş parmağını sokarak tümleci tamamlamasıdır.
    -1 ... bu ne bicim hikaye boyle