1. 1.
    Yalnız duygusuz ve elleri nasırlı tiptir. Evet.
    -4 ... oytunkaran