1. 1.
    uzak diyarlara gittiği için sevgiliden ayrı düşmek, uzunca süre görüşememek.
    1 ... legend of the stranger