1. 1.
    Üniye giden kızı kaç gün göreceğim ki ? En iyisi yanındaki.
    ... ataturkcuu yazar