1. 1.
    topuk ağrısı yapan, topuk kemiğinin (calcaneus apofiziti) aseptik nekrozudur.
    1 ... drygt