1. 1.
    türk halk musikisinde daha çok leyli, yar, loy, lele, aman, amanın, anam, ay dost, hele, yar, uy, da, hayda bre, gibi bazı kelimeler kırık havalarda ve uzun havalarda kullanılmış. geleneksel sanat musikisinde ise terennüm kısımlarında ya leli tere lelli terenni yar gibi kelimeler geçer... bu eserde de bu tip seslenmeler özellikle bilinçlice yapılmıştır. türk halk müziği motifleri barındıran gelenekten de zaman zaman kopmayan bu tür özgün eserlerin içine geleneksel temaları da işleyip koyamayanlar utansın!!!
    ... dangalak adam