1. .
    Hasan Keseroğlu'ndan, mesleki yazınımıza bir armağan daha. ilginç bir başlığı olan, şirin mi şirin bir kitap bu . Hasan Keseroğlu bilginin ve kütüphanenin önemini, binlerce yıl öncesinden günümüze kadar geçirdiği evrimle birlikte anlatmaya çalışan alçakgönüllü bir yapıt çıkarmış ortaya. bu çalışmanın amacı, önsözünde "kütüphanelere gerçekçi bakış noktalarını sağlamak" olarak açıklanıyor. Her toplumda değişik bir konumda olan kütüphanelerin yalnız kitap, yalnız okuma kavramıyla örtüştürülemeyeceği, bunun ötesinde değişik özellikleri ve işlevleri olabileceği vurgulanıyor. Kütüphaneler artık salt okuma ortamı ve olanağı sağlayan yerler değil; aynı zamanda demokrasinin yerleşmesine katkı sağlayan, bilgi odaklı toplumsal merkezlerdir de. Kütüphaneciler de bilgi edinme ve okuma özgürlüğünün, demokrasinin savunucusu ve koruyucusu durumundadırlar. Yazar, deneme biçiminde hazırladığı yapıtında, "toplumların hoşgörü sınırlarını; insan özgürlüğüne verdiği özeni ya da özensizliği; gerçek demokrasiye olan inancını ya da inançsızlığını; insanın bağımsızlığını, onuruna olan saygısını o toplumun kütüphaneleriyle ölçebiliriz" derken, kütüphanelerin önemini çarpıcı bir biçimde vurgulandığı inancındayım. Bir başka çarpıcı ifade de şöyledir : "Kütüphane cömerttir; Tanrı’nın evlerinde günah çıkarmaya gelenlerin alabileceklerinden daha çoğunu sunabilecek kadar cömert. Bu cömertliği nedeniyle bugünkü bilim ve teknoloji ivmesi daha da hız kazanmıştır".

    Yapıtın sonuç bölümünde, biz kütüphanecilerin temel eksiğinin, kendimize ve mesleğimize bakış açımızdan kaynaklandığını vurgulanmaktadır.Yapıtı güzelleştiren bir öğe de, ihsan Toy' un nefis karikatürleri bizce. Dizgideki birkaç yanlışa karşın, hem bilgi uzmanlarına, hem de toplumun her kesiminden kişilere önerilebilecek bir yapıt olduğuna inanıyorum.
    ... essagan al gazugu