bugün

Söylemekte iken susmak, bir şey söylemez olmak. bir kişiyi söylerken susturmak, artık söyletmemek.*
'sestirmez olasın' diye ağırlaştırılmış beddua biçimi vardır.
sestirmez olmak: ölmek