1. 1.
  kısaca açıklamak gerekirse bir etiyopya lının çalışarak 30 günde kazandığını bir amerikalının bir günde kazanmasının nedeni.
  bir kısım insanın diğer bir kısım insanın emeğini ve hakkını sömürdüğü ve adına yeni dünya düzeni dediği vahşi, insanlık dışı sistem...
  10 -2 ... msd
 2. 2.
  Ekonomik Faaliyetlerin Tam Rekabet Şartlarında Serbestçe Yapılabildiği, Arz Ve Talebin Temel Belirleyici Kabul Edildiği, Ekonomik Sorunların Fiyat Mekanizması ile Çözülmeye Çalışıldığı Ekonomidir.
  3 ... cell-im
 3. 3.
  fiyatların üreticiler ve müteşebbisler tarafından belirlendiği ekonomik sistemdir. arz ve talep temel belirleyicidir ve fiyat mekanizması iyi işlemek zorundadır.
  2 ... gonulcelen
 4. 4.
  laisze faire laisze passe diye başlamış olan liberal akımın türkçesidir. Ana para sahiplerinin (ya da küçük burjuvanın) devleti arkasına almasıyla sömürünün sonunun olmadığını kanıtlamıştır ve sendikalist hareketlerle bir nebze yavaşlatılmış olsa da sendikal liderlerin satın alınmasıyla sömürü almış başını gitmiştir. Dur denmelidir bir yerden sonra...
  2 ... useless clown
 5. 5.
  adı serbest piyasa ekonomisi olmasına rağmen bazı yasakların olduğu sistemdir. (bkz: cartel)
  2 ... pilotmont
 6. 6.
  ingilizcesi free market'tir. fakat bu marketin sadece kendisi "free"dir. geri kalan hersey icin odeme yapmaniz gerekir.
  1 ... isla morada
 7. 7.
  Ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi. Arz ve talebin temel belirleyici olarak kabul edildiği bu tür ekonomilerde fiyat mekanizmasının iyi işlemesi zorunludur.
  Fiyatların hükümet tarafından değil de pazarın bizzat kendisi tarafından belirlenen ekonomik model de denebilir. Ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomidir.

  Serbest piyasa ekonomisinde, bireylerin çalışmaları, üretmeleri ve tüketmeleri için temel motivasyon, özel çıkar veya özel faydadır. Üreticinin, üretimde bulunması için temel motivasyon "kâr"; tüketici için "fayda" dır. Bir üretici için, topluma en yararlı olan mal ve hizmeti üretmek temel gaye olmayabilir. Üretici için, birinci derecede önemli olan en fazla kâr sağlayacak mal ve hizmet üretmek ve satmaktır. Bir emekçi için, temel gaye en yüksek ücret ve fayda sağlayacağı bir işte çalışmaktır. Liberal ekonomik düzende bu şekilde kendi özel çıkarının peşinde koşan ekonomik insan (homo economicus), piyasa ekonomisinin itici güç ve dinamizmi olarak kabul edilir.

  "Daha az devlet, daha çok özel girişim" şeklinde formüle edilen yeni liberalist görüştür.

  Devlet, serbest piyasa ekonomisinde oyunun kurallarını belirleyen ve oyuna direkt müdahale etmeyen, ancak gerektiğinde sınırlı müdahalelerde bulunan bir konumdadır. Serbest piyasa ekonomisinde, devletin temel görevlerinden biri rekabet hukukunu oluşturmaktır. Oyunun kurallarını ihlal eden, haksız ve yıkıcı rekabete yol açan, bireyin ve toplumun ahlâki değer yargılarını zedeleyen faaliyetler devlet tarafından cezalandırılır.

  (kendi projemden copy paste'dir)
  2 ... lady rea
 8. 8.
  öldürücü bir oyun. tamamen sanal.
  -1 ... bl
 9. 9.
  uuserların, hakkında yazdığı entrylere bakınca, hakkında hiç bir şey bilmedikleri ve ezbere dayanan çamurlarla kirletilmeye çalışan en büyük zenginlik kaynağı..

  hakkında daha sağlıklı bilgi edinmek için, şu makale işe yarayabilir..

  http://3hhareketi.org/ind...&id=1258&Itemid=5
  1 -1 ... liberla
 10. 10.
  cuma ve cumartesi geceleri ve özellikle yaz aylarında bilimum bar gece klübü ve benzeri mekanlarda geçerli ekonomi...
  ... sıçtırtma lamasına