1. .
    G ile gösterilir. Kimyasal reaksiyonlarda ürünler ile çıkış maddeleri arasındaki enerji farkını verir.
    1 ... coincidental magic