1. .
    (bkz: örgütsel döküman)
    2 ... double cross
  2. .
    ayrıca son kazı çalışmalarında envanterde kaydı bulunmayan 16 adet sağ el işaret parmağı ortaya çıkmıştır.
    -1 ... yeni pijama kokusu