1. 1.
    açıkça senette görülen eksikliklerden dolayı ileri sürülebilecek def-idir.
    örneğin; poliçede keşidecinin imzası yoktur ya da poliçe kelimesi senet metninde geçmiyordur gibi.
    1 ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum