1. 0.
    yapılmak istenen eylemin en ucuz bahane çeşididir. * * *
    ... gfb dark
  2. 1.
    üstünde ne var
    ... cyqne