1. 1.
    Kimine göre Ondan kasıt aşk da olabilir, maskeli süvari de. Bana göre bordo bereli Türk askeri.
    ... judas