1. 1.
    bir aforizma. çok derin manaları olduğunu düşünmüyorum.
    ... judas