1. .
  aile fertlerince babaya gaz verme amaçlı kurulan cümle.
  lakin babanın bu cümle ile fazla gazlanması halinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.
  sen bizim direğimizsin hüseyynn güçlü olacaksın
  sen bizim direğimizsin hüseyynn para kazanacaksın
  doyuracaksın
  güldüreceksin
  koruyacaksın
  hoş tutacaksın
  ve tüm bunları yapabilmek için kıçını yırtarken asla ağlamayacaksın!!!!
  çünkü sen de bilirsin ki;
  erkekler ağlamaz *
  1 ... sıçtırtma lamasına