1. 1.
    ateistik yaklaşımla açılmış ataerkil toplumuzda dinin yeri temalı * * bir durumsal.
    ... captain morgan